ข้อมูลโรงเรียน      วันพฤหัส ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561  /   เยี่ยมชมเว็บไซต์   01644   ครั้ง

บุคลากรของโรงเรียน

Error

โครงสร้างการบริหารงาน สถิติข้อมูลบุคลากร ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา สนจ.
15-08-2561  
15-08-2561  
16-08-2561 Test Blueprint O-NET ปีการศึกษา 2561 || เฉลย O-Net 61
17-05-2561 รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น
  12-11-2561 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2561 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
  27-08-2561 ประกาศโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมเรื่อง เจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  04-06-2561 แผนกระบวนการ Q - Goal 2561
  12-03-2561 เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561
       
23-10-2560 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และตารางสอนครูภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
27-09-2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูผู้สอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
25-09-2560 ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม "อ่านรายละเอียด"
12-09-2560 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม " อ่านรายละเอียด "
26-07-2560 ตัวอย่างแผ่นพับโครงงานคุณธรรม "ดาวน์โหลด"
27-06-2560 ประชาสัมพันธ์เรื่อง "ไข้เลือดออก" โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจันจว้า
13-06-2560 ประชาสัมพันธ์เรื่อง "การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน" โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจันจว้า
31-03-2560 ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
ยังไม่มีรายการ
ยังไม่มีรายการ
นักเรียนทำความดี ช่องทางร้องเรียนออนไลน์ ระบบกรอกข้อมูลนักเรียน
คลิ๊กที่นี่ ร้องเรียนที่นี่ !!! สำหรับนักเรียน
 
ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2
วันที่ 03/06/2560

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


วันที่ 29/06/2560

พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ


วันที่ 26/06/2560

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด


วันที่ 19/06/2560

พิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม


วันที่ 15/06/2560

กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา 2560


หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..
         
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ระดับชั้น ม.1 28 28 56
ระดับชั้น ม.2 22 29 51
ระดับชั้น ม.3 28 28 56
ระดับชั้น ม.4 9 19 28
ระดับชั้น ม.5 19 30 49
ระดับชั้น ม.6 17 12 29
รวม ม.ต้นทั้งหมด : 163 คน
รวม ม.ปลายทั้งหมด : 106 คน
รวมทั้งหมด : 269 คน

16 มีนาคม 2561 ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้ไวยากรณ์เป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (นางจีรนันท์ ศิรภัทรธนานันท์ )
--> ดูผลงาน.. <--

15 มกราคม 2561 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง (นางสาวนิภาภรณ์ ธนัญชัย)
--> ดูผลงาน.. <--