01-06-2560 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมจัดกิจกรรมโครงการอบรมโรงเรียนคุณธรรม "สร้างคนดีให้กับบ้านเมือง" โดยเน้นให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่าวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2560
25-05-2562 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมจัดกิจกรรมเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
24-05-2560 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้รับสนับสนุนทุนการศึกษา "ทุนสนิทไว" มอบให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการช่วยงานโรงเรียนเรียนดี
18-05-2560 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแนะนำแนวทางและให้ผู้ปกครองได้พบกับครูที่ปรึกษาและมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเรียนดี
15-05-2560 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมต้อนรับเปิดเทอม ปฐมนิเทศระดับชั้น ม.1 ม.4 แจกกระเป๋าและชุดประจำวันให้กับนักเรียน และพบปะกับนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
28-03-2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขตามแนวพระราชดำรัส "ครูรักเด็ก เด็กรักครู"
21-02-2560 การประชุมปฏิบัติการกระบวนการวางแผนเพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยมีสมาคมผู้ปกครอง คณะครู กรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุม
24-02-2560 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทสให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยนำนักเรียนไปไหว้สักการะบูชาพระธาตุดอยกู่แก้ว และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
22-02/2560 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมจัดกิจกรรม เปิดบ้านเหลืองเขียว OpenHouse โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย
18-02-2560 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
09-02-2560 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีในวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2560
27-01-2560 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเศรฐกิจและสังคมเทศบาลจันจว้าเพื่อปลูกฝังความรู้ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยการจัดกิจกรรมโดยเทศบาลตำบลจันจว้า
25-01-2560 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานเปิดกีฬาจันจว้าคัพ โดยนำนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมการเปิดงาน
24-01-2560 อบรมการเพาะต้นกล้า ต้นกาแฟ โดยมีนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
20-01-2560 ทางโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมในการมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับนักเรียนทุกคน
19-01-2560 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมในโครงการยุวสถิรคุณในดูีรูปวันที่ 19 มกราคม 2560
12-01-2560 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการดำรง ใจหงษ์ ที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมในวันที่ 12 มกราคม 2560
7-01-2560 สโมสรโรตารีจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษในวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม [ดูรูปภาพ]
30-12-2559 โรงเรียนจนจว้าวิทยาคมจัดกิจกรรมทำบัญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และทำพิธีศาสนา ณ หอประชุมจันจว้าวิทยาคม [ดูรูปภาพ]
24-11-2559 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้จัดกิจกรรม วันวชิราวุธ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมีนายบุญเทพ พิศวง เป็นประธานในพิธี [ดูรูปภาพ]
22-11-2559 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้จัดกิจกรรม รวมพลังความภักดีและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม [ดูรูปภาพ]
13-11-2559 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมจัดกิจกรรมค่าย AWC scholarship Program "ENGLISH CAMP" ในวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม [ดูรูปภาพ]
04-11-2559 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม [ ดูรูปภาพ]
26-10-2559 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ผู้บริหาร คณะครู บุลากรและนักเรียนร่วมพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายบุญเทพ พิศวงเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 [ดูรูปภาพ]
28-09-2559 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมยินดีต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารบก เยี่ยมชมโรงเรียนและศูนวัฒนธรรมเฉลิมราช [ดูรูปภาพ]
07-09-2559 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมพร้อมด้วยเทศบาลตำบลจันจว้า ร่วมจัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลจันจว้า ในวันพุธ ที่ 7 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม [ดูรูปภาพ]
19-08-2559 อบรมโครงการโภชนาการดี ชีวีมีสุข ณ หอประชุมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม [ดูรูปภาพ]
11-08-2559 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม [ดูรูปภาพ]
05-08-2559 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมจัดกิจกรรมวันอาเซียน ณ หอประชุมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม โดยมีนายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด [ดูรูปภาพ]
29-07-2559 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมโดยมีการแสดงจากนักเรียนทุกระดับชั้นเรียน [ดูรูปภาพ]
29-07-2559 คณะครู-นักเรียนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ ณ หอประชุมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย [ดูรูปภาพ]
28-07-2559 อบรมอัคคีภัยให้กับนักเรียนหอพัก [ดูรูปภาพ]
15-07-2559 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยมีนายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี [ดูรูปภาพ]
15-07-2559 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี [ดูรูปภาพ]
14-07-2559 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมร่วมกับเทศบาลตำบลจันจว้าจัดกิจกรรม เดินประชาสัมพันธ์ ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ [ดูรูปภาพ]
12-07-2559 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนเพื่อส่งมอบงานจากกรรมการนักเรียนเก่าให้กับคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ [ดูรูปภาพ]
05-07-2559 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมยินดีต้อนรับการศึกษาดูงานจากคณะครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อย จังหวัดพะเยา [ดูรูปภาพ]
01-07-2559 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมยินดีต้อนรับการศึกษาดูงานจากคณะครูโรงเรียนบ้านเทอดไทย [ดูรูปภาพ]
28-06-2559 กิจกรรมปล่อยปลาคือสู่ธรรมชาติของสโมสรโรตารี่ [ดูรูปภาพ]
27-06-2559 โครงการเสริมทักษะอาชีพระยะสั้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2559 [ดูรูปภาพ]
27-06-2559 ครูและนักเรียนร่วมกันบวงสรวง รำลึกถึงสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559 [ดูรูปภาพ]
27-06-2559 โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย รหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม [ดูรูปภาพ]
16-06-2559 นายบุญเทพ พิศวง ผูอำนวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม [ดูรูปภาพ]
20-06-2559 รูปภาพนักเรียนเข้าร่วมงาน ตามรอยอารยธรรมเวียงหนองหล่มชมวิถีชีวิตคนเชียงราย [ดูรูปภาพ1] [ดูรูปภาพ 2]
03-06-2559 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง สังกัดวัดกิ่วพร้าวประจำปีพุทธศักราช 2558 [ดูรูปภาพ]
19-05-2559 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 [ดูรูปภาพ]
16-02-2559 หน่วยงาน อพท เยี่ยมศูนย์วัฒธรรมเฉลิมราชจันจว้า [ดูรูปภาพ]
11-02-2559 กิจจกรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
[วิดีโอ 1] [รูปชุดที่ 1] [รูปชุดที่ 2]
08-02-2559 เปิดบ้านจันจว้าวิชาการ OPEN HOUSE จัดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม [ดูรูปภาพ]
07-01-2559 กิจกรรมค่าย English รหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2559 โดยสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
30-12-2558 กิจกรรมทำบุญตักบาตร & merry christmas & ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยจัดขึ้นพร้อมกันทั้งสามกิจกรรม
25-12-2558 โรงเรียนเรียนจันจว้าวิทยาคมจัดกิจกรรม วันคริสต์มาส ในกิจกรรมมีเกมส์มากมายเช่นการแข่งขันแต่งตัวเดินแบบแฟนซี
11-12-2558 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้จัดกิจกรรม Bike For Dad กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ " พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา" 5 ธันวาคม 2558
04-12-2558 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมจัด “พิธีวันพ่อแห่งชาติ” เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558
29-10-2558 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
18-08-2558 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
11-08-2558 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้จัดกิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558
11-08-2558 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 (วิดีโอ)
10-08-2558 นักเรียนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมนำโครงงานและผลงานไปจัดแสดงที่โรงเรียนแม่จันวิทยาคมเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฏร
05-08-2558 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
02-08-2558 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติจัดโดยกลุ่มสาระภาษาไทย
15-07-2558 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหล่อเทียนพรรษา โดยเทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
14-07-2558 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้จัดกิจกรรม พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
10-07-2558 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้นำกองลูกเสือทำกิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
01-07-2558 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติในวันที่ 1 กรกฏาคม 2558
30-06-2558 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมร่วมกับเทสบาลตำบลจันจว้าจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณพื้นที่รอบหนองเขียวสาธารณประโยชน์
29-06-2558 สมาคมคนยองจัดกิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรม
26-06-2558 พิธีบวงสรวงวันสุนทรภู่
22-06-2558 พิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมครบรอบ 39 ปี โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
12-06-2558 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
09-06-2558 การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2558
08-06-2558 ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
28-03-2558 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี
01-03-2558 หนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย One School One Search and Rescue Team
28-02-2558 Open House จันจว้าวิชาการปีการศึกษา 2558
25-02-2558 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือปีการศึกษา 2558
25-02-2558 กีฬากลุ่มย่อยที่ 3 โดยโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
23-02-2558 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ