ข้อมูลโรงเรียน      วันพุธ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561  /   เยี่ยมชมเว็บไซต์   00833   ครั้ง

นายดำรง ใจหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
บุคลากรของโรงเรียน
นางอารีรัตน์ นันทะสมบัติ นายประเสริฐ เครื่องพนัส นางอรุณ เสมอเหมือน นายเจษฏา สุวรรณปัญญา

หัวหน้ากลุ่มงาน
อำนวยการ

หัวหน้ากลุ่มงาน
วิชาการ

หัวหน้ากลุ่มงาน
กิจการนักเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
ดูบุคลากร ดูบุคลากร ดูบุคลากร ดูบุคลากร
 
โครงสร้างการบริหารงาน สถิติข้อมูลบุคลากร ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา สนจ.
15-08-2561  
15-08-2561  
16-08-2561 Test Blueprint O-NET ปีการศึกษา 2561 || เฉลย O-Net 61
17-05-2561 รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น
  27-08-2561 ประกาศโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมเรื่อง เจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  04-06-2561 แผนกระบวนการ Q - Goal 2561
  12-03-2561 เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561
  23-10-2560 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และตารางสอนครูภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
       
27-09-2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูผู้สอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
25-09-2560 ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม "อ่านรายละเอียด"
12-09-2560 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม " อ่านรายละเอียด "
26-07-2560 ตัวอย่างแผ่นพับโครงงานคุณธรรม "ดาวน์โหลด"
27-06-2560 ประชาสัมพันธ์เรื่อง "ไข้เลือดออก" โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจันจว้า
13-06-2560 ประชาสัมพันธ์เรื่อง "การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน" โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจันจว้า
31-03-2560 ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
ยังไม่มีรายการ
ยังไม่มีรายการ
นักเรียนทำความดี ช่องทางร้องเรียนออนไลน์ ระบบกรอกข้อมูลนักเรียน
คลิ๊กที่นี่ ร้องเรียนที่นี่ !!! สำหรับนักเรียน
 
ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2
วันที่ 27/07/2560

กิจกรรมวันภาษาไทย


วันที่ 27/07/2560

กิจกรรมปลูกต้นกาแฟเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10


วันที่ 07/07/2560

กิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี 2560


วันที่ 03/06/2560

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


วันที่ 29/06/2560

พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ


หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..
         
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ระดับชั้น ม.1 28 28 56
ระดับชั้น ม.2 22 29 51
ระดับชั้น ม.3 28 28 56
ระดับชั้น ม.4 9 19 28
ระดับชั้น ม.5 19 30 49
ระดับชั้น ม.6 17 12 29
รวม ม.ต้นทั้งหมด : 163 คน
รวม ม.ปลายทั้งหมด : 106 คน
รวมทั้งหมด : 269 คน

16 มีนาคม 2561 ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน - เขียน โดยใช้ไวยากรณ์ภาษา รายวิชาภาษาอังกฤษ (นางจีรนันท์ ศิรภัทรธนานันท์ )
--> ดูผลงาน.. <--

15 มกราคม 2561 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง (นางสาวนิภาภรณ์ ธนัญชัย)
--> ดูผลงาน.. <--