ชื่อข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมร่วมงานหัวใจสีแดง วันที่ : 29/03/2566

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมงานหัวใจสีแดง ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com