ชื่อข่าว : ประชุมภาคี 4 ฝ่าย โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วันที่ : 21/03/2566

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง - ครู สมาคมนักเรียนเก่าและคณะครูโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม (ภาคี 4 ฝ่าย) โดยมี นายธีระศักดิ์ โนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกล่าวรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนทางด้านวิชาการ ทางด้านกีฬารักบี้ และการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และการโอนย้ายโรงเรียนเข้าเทศบาลตำบลจันจว้า ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com