ชื่อข่าว : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมอบรางวัลเกียรติบัตร ศิษย์รักนักอ่าน วันที่ : 21/02/2566

รายละเอียดข่าว :
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com