ข้อมูลโรงเรียน      วันจันทร์ ที่ 22 เดือน มกรามก พ.ศ. 2561  /   เยี่ยมชมเว็บไซต์   02524   ครั้ง

นายดำรง ใจหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
บุคลากรของโรงเรียน
นางอารีรัตน์ นันทะสมบัติ นายประเสริฐ เครื่องพนัส นางอรุณ เสมอเหมือน นายเจษฏา สุวรรณปัญญา

หัวหน้ากลุ่มงาน
อำนวยการ

หัวหน้ากลุ่มงาน
วิชาการ

หัวหน้ากลุ่มงาน
กิจการนักเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
ดูบุคลากร ดูบุคลากร ดูบุคลากร ดูบุคลากร
 
โครงสร้างการบริหารงาน สถิติข้อมูลบุคลากร ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา สนจ.
27-12-2560  
27-12-2560 รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น
  23-10-2560 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และตารางสอนครูภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  27-09-2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูผู้สอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
25-09-2560 ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม "อ่านรายละเอียด"
12-09-2560 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม " อ่านรายละเอียด "
26-07-2560 ตัวอย่างแผ่นพับโครงงานคุณธรรม "ดาวน์โหลด"
27-06-2560 ประชาสัมพันธ์เรื่อง "ไข้เลือดออก" โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจันจว้า
13-06-2560 ประชาสัมพันธ์เรื่อง "การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน" โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจันจว้า
31-03-2560 ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
ยังไม่มีรายการ
ยังไม่มีรายการ
นักเรียนทำความดี ช่องทางร้องเรียนออนไลน์ ระบบกรอกข้อมูลนักเรียน
คลิ๊กที่นี่ ร้องเรียนที่นี่ !!! สำหรับนักเรียน
 
ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2
วันที่ 12/01/2561

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี


วันที่ 10/01/2561

การแข่งขันกีฬาจันจว้าคัพครั้งที่ 37


วันที่ 29/12/2560

Merry christmas & Happy new year


วันที่ 21/12/2560

โครงการกองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติด


วันที่ 23/11/2560

ถวายราชสดุดีเนื่องในวัน สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า


หน้า : 1 2 3 4 5 6


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..
         
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ระดับชั้น ม.1 21 31 52
ระดับชั้น ม.2 26 34 60
ระดับชั้น ม.3 15 24 39
ระดับชั้น ม.4 20 36 56
ระดับชั้น ม.5 16 15 31
ระดับชั้น ม.6 20 16 36
รวม ม.ต้นทั้งหมด : 151 คน
รวม ม.ปลายทั้งหมด : 123 คน
รวมทั้งหมด : 274 คน