ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ระดับชั้น ม.1 35 23 58
ระดับชั้น ม.2 25 26 51
ระดับชั้น ม.3 19 18 37
ระดับชั้น ม.4 17 23 40
ระดับชั้น ม.5 15 29 44
ระดับชั้น ม.6 18 13 31
รวม ม.ต้นทั้งหมด : 146 คน
รวม ม.ปลายทั้งหมด : 116 คน
รวมทั้งหมด : 262 คน

09-01-2563 [ แบบฟอร์มโครงงานคุณธรรม ]
06-03-2562 เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
16-08-2561 Test Blueprint O-NET ปีการศึกษา 2561 || เฉลย O-Net 61
12-11-2561 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2561 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
27-08-2561 ประกาศโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมเรื่อง เจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
04-06-2561 แผนกระบวนการ Q - Goal 2561
12-03-2561 เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561
23-10-2560 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และตารางสอนครูภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
27-09-2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูผู้สอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
25-09-2560 ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม "อ่านรายละเอียด"
12-09-2560 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม " อ่านรายละเอียด "
26-07-2560 ตัวอย่างแผ่นพับโครงงานคุณธรรม "ดาวน์โหลด"
27-06-2560 ประชาสัมพันธ์เรื่อง "ไข้เลือดออก" โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจันจว้า
13-06-2560 ประชาสัมพันธ์เรื่อง "การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน" โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจันจว้า
31-03-2560 ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
ยังไม่มีรายการ
ยังไม่มีรายการ
วันที่ 05/07/2566

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม


วันที่ 02/06/2566

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


วันที่ 30/05/2566

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566


วันที่ 26/05/2566

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมต้อนรับคณะกรรมการกำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2


วันที่ 25/05/2566

การประชุม ปฏิบัติ การเผยแพร่องค์ความรู้ธรณีวิทยา พื้นที่ศักยภาพอุทยานธรณีเชียงราย


หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..

คะแนนเขตพื้นที่รับผิดชอบประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1
 

 
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม หมู่ที่ 2 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57270 |
janjawaschool@gmail.com
โทรศัพท์ : 053-775182
โทรสาร : 053-775182