ชื่อข่าว : ปฐมนิเทศนักเรียนและอบรมอบรมภัยออนไลน์ วันที่ : 19/05/2566

รายละเอียดข่าว : ????โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมอบรมภัยออนไลน์จากมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT Foundation) ????วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com