ชื่อพรรณไม้ : พญาสัตบรรณ  

ชื่ออื่น : สัตตบรรณ พญาสัตบรรณ ตีนเป็ดขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alstonia scholaris (L.) R. Br.

ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE

บริเวณที่พบ :

รายละเอียดพรรณไม้ : ไม้ต้น สูงได้ถึง40เมตร ทุกส่วนมียางขาว ใบ เดี่ยว เรียงเป็นวงรอบ4-8ใบ รูปรีหรือรูปไข่กลับ กว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 9-18 ซม. ผิวใบเกลี้ยง ดอก สีขาวแกมเขียวออกเป็นช่อแบบช่อซี่ร่ม กลีบเลี้ยง5กลีบมีขน กลีบดอกเป็นหลอด ปลายแยกเป็นกลีบ 5 กลีบ กลางดอกมีขนแน่น เกสรตัวผู้ติดอยู่ตรงกลางหลอดกลีบดอก ผล ออกเป็นคู่ กว้าง 2-3 มม. ยาว 21-56 ซม. แตกนิดเดียว ผิวเกลี้ยง เมล็ดมีขนยาว สีขาว


001