ชื่อข่าว : กิจกรรมการท่องเที่ยวเส้นทาง เสน่ห์แห่งรอยเลื่อนเชียงแสนสู่ตำนาน ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน วันที่ : 08/09/2566

รายละเอียดข่าว : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนา ยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณี วนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2566 ในชื่อโปรแกรมการท่องเที่ยว เสน่ห์รอยเลื่อนเชียงแสนสู่ตำนาน ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน โดยการ เข้าชม พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม ภายในโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ชมพื้นที่จริง ณ จุดชมวิววัดพระธาตุดอยกู่แก้ว แล้วเดินทางไปยังวัดป่าหมากหน่อ ชุมชนสันทางหลวง น้ำพุร้อนป่าตึง พระธาตุดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง ร้านจันกะผัก และถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com