ชื่อข่าว : มอบทุนการศึกษาและสนับสนุนนักกีฬารักบี้ฟุตบอล วันที่ : 1/09/2566

รายละเอียดข่าว : สมาคมนักเรียนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้มอบทุนการศึกษาและสนับสนุนให้กับ เด็กหญิงสุธาวัลย์ เพียรธิยะ เพื่อเดินทางไปแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 7 คน รายการ The 4 Asian Rugby Exchange Fest ระหว่างวันที่ 7 - 11 กันยายน 2566 ณ เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่น โดยมอบทุนการศึกษาในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566 ณ หอประชุมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com