ชื่อข่าว : ต้อนรับคณะดูงานจาก อพท. วันที่ : 29/08/2566

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม นำโดย ดร.ธีระศักดิ์ โนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม เดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยกู่แก้วเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยาเวียงหนองหล่มเพื่อเยี่ยมชมจุดชมวิวพื้นที่เวียงหนองหล่มทั้งหมด ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2566


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com