ชื่อข่าว : กิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียนกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันที่ : 18/08/2566

รายละเอียดข่าว : กิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียนกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 18 สิงหาคม 2566


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com