ชื่อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ลีลาภาษาสร้างสรรค์ วันที่ : 4/08/2566

รายละเอียดข่าว :


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com