ชื่อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ : 1/08/2566

รายละเอียดข่าว : กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม Janjawa Wittayakhom School นำโดย ดร.ธีระศักดิ์ โนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายศักดิ์ชัย วงศ์นภาไพศาล รองผู้อำนวยการ คณะครูบุคลากร นักเรียนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ร่วมแห่เทียนถวาย วัดหนองปึ๋ง , วัดกิ่วพร้าว , วัดป่าสักหลวง , วันพระธาตุดอยกู่แก้ว ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ดู Videos


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com