ชื่อข่าว : นสถาปนาโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ครบรอบ 48 ปี ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 วันที่ : 19/06/2566

รายละเอียดข่าว : เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ครบรอบ 48 ปี ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 โดยดร.ธีระศักดิ์ โนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม และคณะครู ได้จัดพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นการรำลึกถึงบุคคลสำคัญในการก่อตั้งโรงเรียน และมีการร่วมทำบุญขันข้าวขันน้ำ มหากุศลเพื่อสร้างพื้นลานพักผ่อน (JANJAWA parlor) และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโควต้ากีฬารักบี้ ที่สามารถเข้าเรียนคณะ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com