ชื่อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม วันที่ : 05/07/2566

รายละเอียดข่าว :
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com