ชื่อข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมต้อนรับคณะกรรมการกำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 วันที่ : 26/05/2566

รายละเอียดข่าว : ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายธีระศักดิ์ โนชีย ผอ.โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการกำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย และพาเยี่ยมชมบริเวณภายในโรงเรียน


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com