ชื่อข่าว : การประชุม ปฏิบัติ การเผยแพร่องค์ความรู้ธรณีวิทยา พื้นที่ศักยภาพอุทยานธรณีเชียงราย วันที่ : 25/05/2566

รายละเอียดข่าว : ในวันที่ 24-25 พ.ค. 2566 นายธีระศักดิ์ โนชีย ผอโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติ การเผยแพร่องค์ความรู้ธรณีวิทยา พื้นที่ศักยภาพอุทยานธรณีเชียงราย โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมด้วยกันทั้งหมด 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม และโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com