ชื่อข่าว : สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลขั้นพื้ วันที่ : 31/03/2566

รายละเอียดข่าว : วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ 2566 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลขั้นพื้นฐาน ณ.หอประชุมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุลที่ปรึกษาของสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธี มีผู้สนใจในการเข้าร่วมการประชุมจำนวน 80 คนเพื่อฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลขั้นพื้นฐานและส่งเสริมกีฬารักบี้ฟุตบอลในจังหวัดเชียงราย
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com