ชื่อข่าว : Open House เปิดบ้านวิชาการ เปิดประตูสู่รั้ว เหลือง - เขียว วันที่ : 17/02/2566

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ เปิดประตูสู่รั้ว เหลือ - เขียว OPEN HOUSE แสดงนิทรรศการและผลงานของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com