ชื่อข่าว : ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม 2565 วันที่ : 29/11/2565

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ร่วมกับ เทศบาลตำบลจันจว้า และโรงเรียนเครือข่าย
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com