ชื่อข่าว : ประชุมภาคี 4 ฝ่ายโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วันที่ : 23/11/2565

รายละเอียดข่าว : การประชุมภาคี ๔ ฝ่าย - คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน - สมาคมผู้ปกครอง-ครู - และสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com