ชื่อข่าว : กิจกรรมอบรมภัยออนไลน์จากมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT Foundation) วันที่ : 18/11/2565

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก(ECPAT Foundation) จัดกิจกรรมอบรมภัยออนไลน์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันภัยออนไลน์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com