ชื่อข่าว : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม.. วันที่ : 11/08/2565

รายละเอียดข่าว : ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ดร.ธีระศักดิ์ โนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ร่วมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 และวันแม่แห่งชาติ ณ. ห้องประชุมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com