ชื่อข่าว : สัปดาห์สุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2565 วันที่ : 03/07/2565

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเนื่องใน "สัปดาห์สุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ" ประจำปีการศึกษา 2565 ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com