ชื่อข่าว : โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในวัยรุ่น วันที่ : 23/07/2565

รายละเอียดข่าว : เทศบาลตำบลจันจว้า ร่วมกับ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในวัยรุ่น ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com