ชื่อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม 2565 วันที่ : 17/05/2565

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรมให้กับนักเรียน


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com