ชื่อข่าว : ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ :

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการ ศักดิ์ชัย วงศ์นภาไพศาล


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com