ชื่อข่าว : กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ : 07/03/2564

รายละเอียดข่าว : โครงการเชียงรายเมืองมั่นคงและปลอดภัยแบบบูรณาการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)การฝึกอบรมการเสริมสร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา วันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com