ชื่อข่าว : กิจกรรมปัจฉิมทิเทศประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ : 28/02/2565

รายละเอียดข่าว : ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2564


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com