ชื่อข่าว : การแข่งขันกีฬา E-sport ครั้งที่ 1 วันที่ : 22/02/2565

รายละเอียดข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน PUBG ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และเข้าร่วมการแข่งขัน ROV ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งจัดกิจกรรมการแข่งขันโดย กลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com