ชื่อข่าว : อบรมภูมิศาสตร์ วันที่ : 21/01/2565

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสำนักวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิซาสารสนเทศ ได้ให้ความรู้ เรื่องภูมิศาสตร์ให้กับนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com