ชื่อข่าว : ศึกษาดูงานจากโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ วันที่ : 09/12/2564

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com