ชื่อข่าว : คณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมศึกษาดูงาน วันที่ : 06/10/2564

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมต้อนรับการศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com