ชื่อข่าว : กิจกรรมเข้าฐานลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ : 18/03/2564

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าฐานลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com