ชื่อข่าว : ดร. สมพร สุขอร่าม ได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วันที่ : 16-03-2564

รายละเอียดข่าว : ดร. สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงรายได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องโสตทัศศึกษา


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com