ชื่อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ : 25/12/2563

รายละเอียดข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยมี ดร.ธีระศักดิ์ โนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและชี้แจงข้อมูลรายละเอียดงานให้ผู้ปกครองรับทราบ {รูปภาพเพิ่มเติม }


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com