ชื่อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ : 01/12/2563

รายละเอียดข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดย ดร.ธีระศักดิ์ โนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมเป็นวิทยากรในการอบรมให้กับคณะครูและนักเรียนและร่วมกำหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com