ชื่อข่าว : การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียน” วันที่ : 11/11/2563

รายละเอียดข่าว : การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียน” โดยผู้อำนวยการธีระศักดิ์ โนชัย เป็นวิทยากรให้กับคณะครูโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com