ชื่อข่าว : ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วันที่ : 21/10/2563

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน จัดโดยหน่วยงานเทศบาลตำบลจันจว้า
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com