ชื่อข่าว : การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย วันที่ : 13/10/2563

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2563
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com