ชื่อข่าว : การนิเทศติดตามโครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. วันที่ : 02/10/2563

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ได้รับการนิเทศติดตามโครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนจันจว้าวิทคม
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com