ชื่อข่าว : ปฐมนิเทศ - อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ : 14/08/2563

รายละเอียดข่าว :


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com