ชื่อข่าว : ติดตามโรงเรียนคุณธรรม วันที่ : 17/02/2563

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมรับการติดตามโรงเรียนคุณธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนและวัด ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com