ชื่อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ : 13/0/2563

รายละเอียดข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com