ชื่อข่าว : สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย.. วันที่ : 21/01/2563

รายละเอียดข่าว : สมาคมรักบี้แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วม เล่นกีฬารักบี้โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ,โรงเรียนไทยรัฐวิทยา86 ,โรงเรียนเทศบาล2บ้านใหม่ ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล และมอบอุปกรณ์กีฬารักบี้ให้กับทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลจันจว้า


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com