ชื่อข่าว : บริษัทนิราวิลล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มอบทุนการศึกษา วันที่ : 13/01/2563

รายละเอียดข่าว : บริษัทนิราวิลล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มอบทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาทให้กับนักเรียนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม จำนวน 20 ทุนๆละ 5,000 บาท แก่นักเรียนเรียนดี จำนวน 18 ทุน และนักเรียนที่มีความประพฤติดีและช่วยเหลืองานโรงเรียนจำนวน 2 ทุน


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com