ชื่อข่าว : โครงการอบรมการประมงพื้นบ้านและโครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ วันที่ : 14/09/2561

รายละเอียดข่าว :


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com